Devekuşu Üretim Çiftliklerinde Yeralan Bölümler

Deve kuşu Çiftliği İdare Binası ve Lojmanları

İşletmede işlerin koordinasyonu ve kontrolü için bir idare merkezi ile hayvanların bakımını yapacak ya da gece güvenliğini sağlayacak kişilerin kalabileceği lojman ya da lojmanların bulunması gerekmektedir. Çiftlik idare binası ve lojmanların kapasitesi işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak gereksinimleri karşılayacak şekilde planlanmalıdır.

Deve kuşu Yem deposu ve yem hazırlama birimi

İşletmedeki değişik yaştaki hayvanların beslenmesinde kullanılacak yemlerin depolanabileceği bir yem deposu ile yemlere tüketim öncesi işlem (öğütme, parçalama, kıyma, karıştırma vb) uygulanabilecek ve rasyon hazırlanmasına olanak sağlayacak bir yem ünitesi bulunmalıdır. Yem ünitesinin kapasitesi işletmedeki hayvan sayısına uygun olmalıdır. Yemlerin işletmede hazırlanması halinde hasar döneminde ve üretimin yoğun olduğu dönemlerde yem depolanarak rasyon maliyetinde düşüş sağlanabileceği gibi hayvanlarda yem değişikliğine bağlı sorunlar da azaltılabilir. Yem deposu yemlerin uzun süre bozulmadan saklanmasına olanak sağlayacak şekilde olmalı, aşırı rutubet içermemeli ve yeterince havalandırılabilmelidir. Yem çuvalları tahta ızgara üzerine konulmalı, duvara yaslanmamalı ve 5-6 çuvaldan fazla yem çuvalı üst üste konulmamalıdır. Karma yemin satın alınması halinde taze olarak kullanılmalı ve zorunluluk olmadıkça yemler 1 aydan daha uzun süre çiftlikte depolanmamalıdır. Çünkü depolama koşulları ve süresine bağlı olarak yemin içerisindeki bazı besin maddeleri zarar görmektedir.

Deve kuşu üretim bölümü

Devekuşu yetiştirme sistemlerine bağlı olarak bazı değişikler bulunmakla birlikte, kuluçkalık yumurtaların elde edildiği ergin damızlık kuşların bulundukları yumurta üretim bölümü, kapalı alan, gezinti alanı, yemlik ve suluklar, yumurtlama alanı ve çevre çitlerinden oluşmaktadır.
Damızlık kuşların yağış, güneş ve kışın soğuk havalarda sert rüzgarlardan korunmaları için kapalı bir barınağa gereksinim vardır. Bu alan bölge ve iklim koşullarına göre tamamen kapalı bir barınak veya ılıman iklim bölgelerinde sundurma şeklinde de olabilmektedir. Aşırı soğuk iklim bölgelerinde barınakta ısıtma bile gerekebilir.

Ergin devekuşlarında her kuş için 3-5 m2 kapalı alan gerekir. Kapalı alanın yüksekliğinin en az 3m olması ve zeminin toprak olması veya kumla kaplanması önerilmektedir. Kapalı barındırma alanının sundurma şeklinde yapılması halinde hayvanların kışın soğuk rüzgarlarda korunması ve güneş ışınlarından daha fazla yararlanılması için açık olan ön kısmının güneye bakacak şekilde inşa edilmesi gerekmektedir.

Gezinti alanı, en az 1.5-2.0m yüksekliğinde çitle çevrilmelidir. Devekuşları insan kontrolünde yetiştirilmeye başlandıktan sonra çitle tanışmışlardır. Bu nedenle çit malzemesinin onlara zarar vermeyecek bir malzemeden seçilmesi gerekmektedir. Devekuşlarında elektrikli çit kullanımı pek uygun değildir. Dikenli tel çarpma sonucu özellikle deride yırtılmalara ve ciddi yaralanmalar neden olduğu için kullanımı kesinlikle önerilmez. Devekuşları için zincirli çitlerin kullanımı da uygun değildir. En uygun çit malzemesi galvaniz kaplamalı tel çitlerdir. Çit direklerinin 3m aralıklarla yerleştirilmesi gerekmektedir. Çit malzemesi olarak tel kullanılması halinde yerden itibaren 40cm aralıklarla çit oluşturulması gerekmektedir. Çitin en alt kısmı 60-90cm yüksekliğe kadar kafes telleri ile kapatılmalıdır. Çitler arasında bir yol mesafesi bırakılması veya çitlerin yapımında her direk ‘T’ şeklinde yapılarak da çitlerin zarar görmesi önlenebilir. Devekuşlarında kapalı ve açık alan gereksinimi hayvanların yaşına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Devekuşlarının yaşa bağlı olarak alan gereksinimleri

Yaş Her bir kuş için alan gereksinimi Padok büyüklüğü
Kapalı alan Gezinme alanı
0-1 ay 1.2 m2 1.5 m2 20-25 m2
1-3 ay 2.5 m2 5.0 m2 50 m2
3-6 ay 2-3 m2 250 m2 5 dekar
6-14 ay 2-3 m2 250 m2 2-3 dekar
Ergin kuşlar 3-5 m2 350 m2 1 dekar

Aşırı kalabalığın neden olabileceği stresten korunması için genç kuşların yaklaşık 10’lu gruplar halinde barındırılmalıdır. Üreme performansının artırılması için çiftleşme dönemi dışında erkek ve dişi devekuşları ayrı bölmelerde tutulmalıdır. Devekuşlarına 1-1.5 kuş/dekar otlatma ve gezinme alanı ayrılmalıdır. İşletmeye giriş ve çıkışlar devamlı kontrol altında tutulmalıdır. Barınaklar ve gezinme yerleri sesten ve gürültüden uzak olmalıdır. Korkma ya da ürkme halinde düşmelere neden olacak kaygan zeminlerden kaçınılmalıdır. Barınak ve gezinme yerlerinde kesici sivri uç ve köşeler bırakılmamasına ve inşaat sahasında çivi, tel parçası gibi yabancı kuşlar için tehlikeli olabilecek malzemelerin toplanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Devekuşlarının gezinme yerlerine kum havuzları yapılmalıdır. Barınaklar ve gezinme yerleri ayda en az bir kez temizlenmelidir.

Deve kuşu Yumurtlama Alanı

Devekuşlarının belirli alanlara yumurtlamalarını sağlamak, yumurtaları daha kolay bir şekilde toplamak ve yumurta kayıpları azaltmak amacıyla devekuşlarına yumurtlama alanları yapılmalıdır. Yumurtlama alanı bölmenin sakin bir bölgesine yapılmalıdır. Yumurtlama alanı için 1.5-1.8 m çapında ve yaklaşık 40-50 cm derinliğinde açılan çukura önce çakış taşları doldurulmalı üzeri 20-30cm kalınlığında ince kum tabakası ile kaplanmalıdır. Yumurtlama alanının etrafı 20 cm yüksekliğinde toprak tabakası ile çevrilmeli ve üzeri ise iki tarafı açık kalacak şekilde 3 m yüksekliğinde ki bir örtü malzemesi ile kapatılmalıdır.

Deve kuşu Yemlik ve Suluklar

Devekuşu yemliklerinin temizlenmesi kolay, ucuz, yem saçımını önleyecek ve hayvanların kolayca yem tüketebilecekleri şekilde olmalıdır. Yemlik ve suluklar yerden yukarıda olmalı ve yüksekliği hayvanın yaşına göre ayarlanabilmelidir. Yere beton yalak yapılması ya da yerere konulan lastik tekerleklerin yemlik olarak kullanılması uygun değildir. Yemlikler genç veya ergin devekuşlarının boyuna göre 1-1.5 m yükseklikte olmalıdır. Paslanma riski olan veya metal çıkıntıları bulunan yemlikler kullanılmamalıdır. Yemlerin üzerine bir sundurma yapılarak yağışlı havalarda yemlerin ıslanması ve bozulması engellenmelidir. Yemlerin yemlikte uzun süre kalmasına ve küflenmiş ya da bozulmuş yemlerin hayvanlar tarafından tüketilmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Suluklarda sürekli temiz ve içilebilir nitelikte su bulundurulmalı ve suluklar sık sık temizlenmelidir. İşletmede yeterli bir su deposu bulunmalıdır. Su deposu, suyun yazın aşırı ısınması veya kışın donmasını önleyecek şekilde inşa edilmelidir.

Devekuşu Yumurtası Kuluçka ve Civciv Çıkarma Bölümü

Kuluçkahane ve civciv çıkarma tesisleri işletmedeki diğer tesislerinden uzakta olmalıdır. Diğer çiftlik işlerinde çalışan görevlilerin bu bölüme girmeleri uzakta olmalıdır. Diğer çiftlik işlerinde çalışan görevlilerin bu bölüme girmeleri önlenmelidir. Kuluçkahane; büro, duş-wc, laboratuar, yumurta deposu, fumigasyon odası, gelişim ve çıkım makinelerinin konacağı odalardan oluşmaktadır. İnşaatta iyi bir yalıtım sağlanmalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda kuluçkalık yumurtaların zarar görmemesi için işletmede mutlaka makinelerin çalışmalarını sağlayacak kapasitede bir jeneratör bulunmalıdır.

Devekuşu Civciv büyütme bölümü

Civcivler birlikte serbestçe dolabildikleri kümes alanlarında barındırılır. Kuluçkadan yeni çıkan civcivler kuluçkalıkta yaklaşık 1 hafta geçirirler. İlk 2-3 gün yavrulara hiç yem verilmez. Yumurtadan yeni çıkan civcivlere zemin seviyesinde 27-28 0C olacak şekilde ısıtma uygulanmalıdır. Isı kademeli olarak düşürülerek 3 hafta sonunda ısıtma işlemine son verilir.

Kümeste havalandırmanın iyi yapılması, aşırı nem ve amonyak oluşumunun önlenmesi gerekmektedir. Yem birçok yemlikte ve bol miktarda verilmelidir. Su oluklu su kaplarında verilmeli ve suluklar tam doldurulmamalıdır. Devekuşu civcivleri 1 haftalık yaştan sonra güneşli ve rüzgarsız günlerde alıştırılarak dışarıya çıkarılmalı ve bolca hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Otlama alanlarında yutabilecekleri büyük çakış taşları bulunmamalıdır. Başlangıçta taze yonca yaprağı veya doğranmış yonca verilmeli, tüketecekleri yemler gazla protein içermemelidir. Yatacakları yerlerde ilk 3 hafta altlık kullanılmamalı, strafor üzerine bez serilmeli ve bez kirlendikçe sıkça değiştirilmelidir. Her bölümde 20’den fazla civciv bulundurulmamalıdır. Üç haftalık yaştan sonra ısıtmaya gerek kalmaz ve altlık olarak da iri odun talaşı kullanılabilir. Geceleri uyumaları için ışıklar söndürülmeli ve su verilmemelidir. Büyüdükçe gördükleri her şeyi yeme eğilimleri arttığı için madeni para, tel, cam parçası, çivi vb maddeler civciv kümeslerinden ve dolaştıkları alanlardan uzak tutulmalıdır.

Devekuşu Tüyü Üretim Bölümü

Tüy üretiminde yoğun işgücüne gereksinim duyulmaktadır. Tüylerin alınması, ayrılması, ayıklanması, yıkanması ve kurutulması çok işçilik ve dikkat gerektiren bir iştir. Tüy yolma bölmesi veya devekuşu oluğu olarak adlandırılan bölme devekuşu üzerinde yapılacak diğer işler içinde kullanılmaktadır. Tüy yolma bölmesi üçgen şeklindedir. Ön genişlik 6.5 m, arka genişlik 0.85 m, yükseklik 1.2 m ve uzunluk 12 m olacak şekilde inşa edilir. Bölme genellikle ağaç direkler kullanılarak yapılır. Bu bölmelerin kenarlarının ve ön tarafının kuşun bölmedeyken tepmesini engellemek için kalın tahta veya kalasla kapatılması önerilir. Kuş, bölmeye başı üçgenin sivri tarafını oluşturan ön kısma gelecek şekilde itilerek sokulur. İçeri girer girmez bölmenin bu yanından öteki yanına doğru kuşun bölmeden çıkmak için geri hareketi önlenir. Ayrıca yukarıdan da kuşun kanatları hizasında bir halat geçirilecek gergince bağlanarak kuşun yukarı doğru zıplayarak kafesten çıkmaya çalışması engellenmiş olur.

Kesimlik Deve Kuşları için Besi Bölmesi

Devekuşlarının hayvanlara zarar vermeden daha kolay bir şekilde yakalanabilmesi için devekuşu yakalama bölmesi yapılmadır. Devekuşu yakalama bölümü etrafı duvarlarla kaplı kapalı bir bölümdür. Duvarları 2.4 m yüksekliğindedir. Bu bölme tel çiftle yapılmalıdır. Devekuşu işletmelerinde hasta hayvanların bakım ve tedavilerinin daha kolay bir şekilde yapılabilmesi, hastalığın bulaşıcı olması halinde diğer hayvanlara bulaşmasının önlenmesi ve hasta hayvanın diğer hayvanlar tarafından rahatsız edilmesinin önlenmesi için işletmede kapalı alan içerisinde hasta hayvanların diğerlerinden ayrı tutulabilmesi için bir bölme yapılmalıdır. Bölmenin kapasitesi işletme büyüklüğüne bağlı olarak planlanmalıdır.

Join our newsletter

Volutpat vel turpis nulla lorem sed semper. Aliquam sagittis sem libero viverra vehicula nullam ut nisl.

Leave A Comment