Devekuşu Üretim Sistemleri nelerdir?

0
1567

Devekuşu Üretim Sistemleri nelerdir?

Deve kuşlarında yetiştirme koşullarına bağlı olarak genellikle 3 farklı üretim sistemi uygulanmaktadır.

  1. Ekstansif Üretim
  2. Yarı Entansif Üretim
  3. Entansif (Yoğun) Üretim

Ekstansif Deve kuşu Üretim Sistemi

Deve kuşları bu sistemde genlikle geniş, açık arazilerde yetiştirilmekte, besin maddelerinin önemli bir kısmını yetiştirildikleri doğal otlatma alanlarından karşılamaktadırlar. Bu sistemde ek yemlemeye pek gerek bulunmadığı için yem gideri yok denecek kadar azdır. Ancak döllenmiş yumurta sayısı, çevre koşullarına göre büyük değişiklik gösterebilir. Havaların kurak gitmesi otlak alanlarındaki yem miktarını da etkileyeceği için yumurta verimi düşmektedir. Bu nedenle olumsuz çevre koşullarında ek yemleme gerekebilir.

Yarı Entansif Deve kuşu Üretim Sistemi

Bu üretim sisteminde deve kuşları hem otlatılmakta, hem de ek yemleme yapılmaktadır. Bu sistemde döllü yumurta üretiminde başarı kapalı üretimden daha yüksektir. Ancak üretim için daha büyük alanlara gereksinim duyulur. Deve kuşları iti bir otlakta otlatıldığında daha sağlıklı oldukları, yumurtalarında döllülük oranının arttığı ve yavruların yaşama gücünün daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deve kuşları doğal yaşama ortamlarına benzer ortamlarda yetiştirilmeli ve otlağında durumuna göre ek yemleme uygulanmalıdır. Yumurtlama döneminde pelet formdaki damızlık yumurta yemi ile beslenmeleri gerekir. Başlangıçta düşük miktarda verilen yumurta yemi daha sonra yavaş yavaş artırılarak 2-6 hafta içerisinde 1.5-2.0kg’a çıkarılabilir. Yarı entansif sistemde otlatma uygulandığı için daha az yoğun yem kullanılmakta, bu nedenle entansif sisteme göre yem giderleri düşmektedir.

Entansif (Yoğun) Deve kuşu Üretim Sistemi

Bu üretim sisteminde hayvanlar yem tüketimi açısından tamamen yetiştiriciye bağımlıdır. Hayvanların yem tüketimini kendileri değil yetiştirici belirler. Hayvan başına 3kg’a kadar pelet yem verilmektedir. Yeşil yem olarak tercihan yeşil yonca kullanılması önerilmekle birlikte, kuru yonca, silaj gibi diğer kaba yemler de kullanılabilmektedir. Ancak kaba yemler hayvanlara verilmeden önce mutlaka 3-5cm uzunlukta parçalanması gerekmektedir. Yumurtlama döneminde damızlık kuşlara 3kg’a kadar yumurta yemi verilmektedir. Devekuşu rasyonlarının en az %25-30 yonca içermesi ve deve kuşlarına yumurtlama döneminde ayrıca grit sağlanması gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here